Jonas Lindgren på Nyby 1:7. (Fällforsvägen 72) Här sitter han på stolen bredvid sin tredje hustru, Emma Lovisa Jonsdotter. På bilden från vänster; lokförare Erik Rydell, gift med dottern Lilly och deras son Rune f.1923. dottern Signe, sonen "post-nisse"=Nils Lindgren, legendarisk lantbrevbärare, dottern Emma och svärdottern Henny.

Post-Nisse började vid Posten på 1910-talets slut, 1926 åtar han sig lantbrevbäringen runt Harrsele och Mjösjö och tillbaka, med alla mellanliggande byar på sträckan. På 1930-talets slut byter Nisse ut motorcyklen mot en automobil som har ett gengasaggregat under krigsåren.