2 Konsumhallen Öa Järnvägsgatan invigs 19673 Konsumhallen Öa Järnvägsgatan invigs 19674 Konsumhallen Öa Järnvägsgatan invigs 19671 Konsumhallen Öa Järnvägsgatan invigs 1967
 

Konsumhallen invigs 1967 2023-03-10

Modifierad 2024-05-06 15:23
4 Bilder