1833-05-15 Smittkoppor i Wännäs församling1844 -10-17 Jon Pehrsons hustru saknas1844 Utbrott av läseri i Wännäs församling pastor Söderlindh1845-12-15 Delingenten Jon Persson hustru mördaren1851-09-17 Marknaden i Wännäs1854 Kolera epedemi i Wännäs1857-07-11 Eva Magdalena Larsdotter i Kallhögen dräper sitt barn1857-07-11 Skogseld i Klintsjö1860 Post till Wännäs1860-06-28 Mycket vatten i Umeälven vid Brån Spöland o Vännäs1861 Snåltjern1861 Sunnanå Nils Hansson och Nils Westling1863 Olof Bäcklund Postuppsyningsman1865 Ingående handel i Wännäs av Anders Friberg född 18361867 Nödhjälpskommiten missväxt Pengsjö & Wännäs för 1000 rd Epedemi1878 Johan Andersson sterbhus1881 Förmyndare Per Nyberg 18811883 Gena genom Olof Anderssons gård1885 Broavgift Brostugan Vindelälven östra sidan1888 Förflyttning av regementet fr Gumboda till Nyby December 1888
 

Klipp1833-1900 2023-03-10

Modifierad 2024-03-04 20:27
79 Bilder