1 Sandlastning i Vännforsbäck ca 19602 Holger o Elsa Karlsson 193634 Vedkörning i mitten på 30-talet5 19616 19617 Björn Karlsson8 Fikapaus Holger Karlsson med sonen Björn910 Ingemar Karlsson11 5edkörning med Volvo med gengasaggregat12 Gunnar Elback13 Rolf Eriksson14 img208 kopia 21516 Plogning17 Plogning
 

Björn Karlssons Åkeri 2022-11-21—2023-05-24

Modifierad 2024-03-04 20:27
17 Bilder